مدنی ۵ دکترامامی

1350 تومان
1350 تومان – خرید

توضیحات

مرحوم سید حسن امامی را میتوان بزرگترین مفسر قانون مدنی ایران دانست.ایشان از طرفی در فقه شیعه به درجه اجتهاد رسید و از طرف دیگر دکترای حقوق از دانشگاه لوزان سویس دریافت کرد.کتاب فوق در واقع دوره شش جلدی تفسیر و تشریح قانون مدنی ایران است و دقت فوق العاده ی امامی را میرساند.امامی در طول زندگی خود صدها دانشجو تربیت نمود که یکی از آنها مرحوم ناصر کاتوزیان بودند که همیشه از استادشان با احترام فراوان یاد میکردند.

امامی علاوه بر شخصیت علمی شخصیتی سیاسی نیز داشت و مدت کوتاهی رئیس مجلس ملی بود و سالها امام جمعه تهران ( قبل از انقلاب) بود و با دربار شاه رفت و آمد داشت و بخاطر همین نیز گاهی «آخوند درباری» خوانده میشود.حسن امامی همان شخصی است که « فریتهوف شووان» (از سنتگرایان معروف قرن بیستم )در نزد او در سویس شهادتین خوانده و مسلمان شده بود.